Recruitment solutions

Voor gedreven (young) professionals
  • Vacatures tot € 80.000
  • Trusted advisor
  • Multichannel-search
  • Vast en interim

Co-ondernemerschapsmodel

Het co-ondernemerschapsmodel is een innovatieve arbeidsverhouding tussen de professionals van Q-logic en de opdrachtgever.
Het gaat om een volwassen arbeidsrelatie, ontwikkeld om goede professionals aan Q-logic te binden en boeien. Ondernemerschap, vrijheid en verantwoordelijkheid zijn kernwaarden die bij Q-logic en de co-ondernemers hoog in het vaandel staan.

Het model kenmerkt zich door de volgende vier principes:

1. Langdurige (arbeids)relatie
Wij streven naar het onderhouden van langdurige werkrelaties met onze co-ondernemers. Dit resulteert in de meeste gevallen in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, maar dit kan ook een langdurige relatie met een zzp’er zijn. Zo kunnen wij onze opdrachtgevers continu voorzien van een stabiel aanbod van specialisten.

2. Individuele winstdeling
Al onze co-ondernemers delen in de overwinst die zij zelf genereren. Iedere co-ondernemer ontvangt een concurrerend basissalaris of basis zzp-tarief, aangevuld met een individuele bonus. Het delen in overwinst zien we als een eerlijke en volwassen arbeidsrelatie die het ondernemerschap stimuleert/beloont. Bovendien kan het eindtarief met een opdrachtgever deels variabel zijn, waardoor extra overwinst wordt gegenereerd als de opdrachtgever tevreden is. Hiermee heeft de opdrachtgever maximaal invloed op de beloning van de co-ondernemer; deze extra overwinst vloeit immers hoofdzakelijk naar de co-ondernemer.

3. Specialistische kennis
We hebben een krachtig netwerk van specialisten in relevante nichemarkten. Ieder kwartaal organiseren we een meeting met als voornaamste doel kennisdelen en brainstormen over specifieke aandachtsgebieden. Hier krijgen co-ondernemers direct de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid.

4. Een-op-een carrière-coaching
Onze co-ondernemers worden voortdurend gecoacht. Dit geeft hun de mogelijkheid om gericht aan hun soft skills te werken. We werken met een unieke beoordelings- en ontwikkeltool om dit coachingstraject te ondersteunen.

Bij het coachen van co-ondernemers draait het vooral om persoonlijk leiderschap, bestaande uit vijf kernelementen:

1. Professionele zelfkennis; beschikken over een accuraat zelfbeeld en weten waar je naartoe wilt.
2. Emotionele zelfkennis; je bewust zijn van je eigen kwetsbaarheid en beschikken over een zelfreflecterend vermogen.
3. Stijlflexibiliteit; kunnen omgaan met verschillende niveaus binnen organisaties en meerdere stijlen in je eigen profiel ontwikkelen.
4. Rationeel vermogen; je kunnen inleven, netwerken en communicatietechnieken beheersen.
5. Handelend vermogen; kansen zien en kansen pakken, resultaatgericht en gedreven zijn.

Om de onderlinge band te versterken, zijn er vakinhoudelijke bijeenkomsten, sociale activiteiten, kwartaalbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.

Bij Q-logic is het co-ondernemerschapsmodel onderdeel van haar bedrijfscultuur.

We selecteren onze co-ondernemers op kerncompetenties: ondernemerschap, creativiteit, oplossings- en resultaatgerichtheid, integriteit, flexibiliteit en stressbestendigheid. Zij zijn sociaal vaardig en communicatief en tonen respect voor hun tijdelijke omgeving, collega’s en management.

    Meer informatie?    Versturen