Privacystatement

Privacystatement Q-logic

Q-logic is een coöperatie die actief is in de arbeidsbemiddeling en als ideaal heeft om klanten én kandidaten te laten groeien door ze bij elkaar te brengen. Daartoe beschikt Q-logic over informatie van zowel klanten als kandidaten. Q-logic gebruikt persoonsgegevens van klanten en kandidaten zorgvuldig en vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverzameling en -gebruik

Q-logic verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van opdrachten als arbeidsbemiddelaar, het bemiddelen van kandidaten voor vacatures (tijdelijk en vast) bij opdrachtgevers. Persoonsgegevens kunnen zowel potentiële (toekomstige) als actuele kandidaten voor een functie en van zakelijke relaties van Q-logic betreffen. Persoonsgegevens die verwerkt en opgeslagen worden zijn onder andere gegevens uit een cv, e-mail of brieven, NAW-gegevens, geboortedatum, opleiding, huidige baan of functies uit het verleden, salarisgegevens en door consultants geschreven kandidaat-introducties of gespreksverslagen. Deze persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om via e-mail, post of telefonisch berichten te sturen of persoonlijk te contacteren:

  • om kandidaten te informeren over vacatures
  • om relaties met kandidaten te onderhouden, bijvoorbeeld om ze te raadplegen vanwege hun specifieke kennis
  • om kandidaten middels persberichten of nieuwsbrieven geïnformeerd te houden
  • om zakelijke relaties te informeren over nieuws en ontwikkelingen.

Wij delen persoonsgegevens intern binnen de Q-logic-coöperatie om kandidaten effectiever aan een nieuwe baan te helpen. De cv-gerelateerde gegevens, schriftelijke kandidaat-introducties en salarisgegevens kunnen ook naar andere potentiële werkgevers gestuurd worden, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Q-logic werkt in sommige gevallen samen met externe partijen die diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld partijen die screenings uitvoeren, assessment-psychologen, trainers of faciliterende partijen als payrollers of reisorganisaties.

Wanneer wij daartoe verplicht worden, kunnen wij ook persoonsgegevens ter beschikking stellen aan politie of justitie.

Aangezien het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en elektronisch met Q-logic te communiceren, onderkent de gebruiker van deze website dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart hij/zij zich hiermee akkoord.

Bewaartermijn van de personeelsgegevens

Als een kandidaat zich inschrijft bij Q-logic of expliciet toestemming geeft om zijn/haar persoonsgegevens in onze database te bewaren, is dat een start van een over het algemeen langdurige relatie. Aangezien kandidaten normaliter niet jaarlijks of vaker van baan wisselen, moeten deze persoonsgegevens langere tijd beschikbaar zijn. Om die reden is onze bewaartermijn 5 jaar.

Gegevensbeveiliging

Q-logic spant zich in, samen met haar ICT-leveranciers, om persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Zo is de website van Q-logic voorzien van een SSL-certificaat. Het verzenden of ontvangen van gegevens via internet in zijn algemeenheid kan echter nooit volledig veilig gegarandeerd worden. Wij zullen echter strenge operationele procedures en adequate, technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang, verandering, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen.

Recht op inzage

Personen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van hun gegevens bij Q-logic. Kandidaten kunnen hun eigen persoonsgegevens online wijzigen. Voor het opvragen of het (laten)wijzigen van eigen persoonsgegevens, of het verzoek tot verwijdering uit de database, kan – uitsluitend schriftelijk en met aanvullende identificatie- contact opgenomen worden met Q-logic via info@q-logic.nl. Het is mogelijk dat hiervoor administratiekosten in rekening worden gebracht.

Cookies

Q-logic gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op de interesses van de gebruiker.

Wijzigingen van dit privacystatement

Q-logic behoudt zich het recht voor om het huidige privacystatement te wijzigen in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De laatste versie van ons privacystatement is te vinden op www.q-logic.nl.

Voor vragen over dit privacystatement kan contact opgenomen worden met Q-logic, info@q-logic.nl of Rob Litjens, Founder Q-logic Coöperatie U.A. / Q-logic BV, telefoon 020-760 19 70.

Q-logic gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.