Hoe de gouden cirkel Q-logic veranderde…

Niet langer professionals beperken door strikte targets, starre processen en beklemmende KPI’s. Q-logic gelooft dat professionals het beste tot hun recht komen als ze worden ingezet in hun kracht. Met de grootse omslag waarbij Q-logic verandert naar een coöperatie zorgt Q-logic dat het bedrijf weer van haar mensen wordt. Dit alles is gebaseerd op het denkbeeld van de beroemde TED-spreker Simon Sinek en zijn ‘gouden cirkel’. De ‘gouden cirkel’ is een denkbeeld dat niet alleen voor Q-logic, maar voor iedereen van grote toegevoegde waarde kan zijn. In deze blog vertel ik jullie daarom graag meer hierover

“Het doel is niet zaken te doen met iedereen die nodig heeft wat jij hebt. Het doel is zaken te doen met mensen die geloven wat jij gelooft.” stelt de beroemde TED-spreker Simon Sinek. Zijn gouden cirkel staat voor het wijzigen van het communiceren en handelen vanuit het ‘wat’ naar het ‘waarom’. Met voorbeelden van Apple, Martin Luther King en de Wright brothers toont Sinek aan dat inspirerend leiderschap gebaseerd is op het communiceren van het ‘waarom’, vervolgens het ‘hoe’ en dan pas het ‘wat’ in plaats van de vaak toegepaste omgekeerde volgorde. Op die manier spreek je mensen direct aan op het gevoel en op dat deel van de hersenen dat gedrag bestuurt.

Hoe werkt dat dan? Sinek legt uit dat het antwoord in onze hersenen ligt. Een deel van ons brein, het limbisch systeem, is namelijk verantwoordelijk voor onze emoties en gevoelens. Júist dit deel bepaalt ons gedrag en stuurt ons in het maken van beslissingen. Op het moment dat je een product aan iemand verkoopt door alle feiten en eigenschappen op te sommen spreek je niet altijd het gevoel, het limbisch systeem, aan. ‘Het voelt niet goed’ is een uitspraak die dit perfect illustreert. Pas op het moment dat iemand uitlegt waarom dat product jouw leven beter zou maken, dan wordt het limbische systeem aangesproken en ben je in staat om je gedrag hierop aan te passen. Mensen kopen niet wat je doet, mensen kopen de reden waarom je het doet.

Of het nu gaat om je eigen bedrijf of om de manier waarop je jezelf verkoopt als werknemer bij een sollicitatie, ga eens voor jezelf na waarom jij doet wat je doet. Harvard business review heeft drie vragen opgesteld die je kunnen helpen te toetsen of jij de gouden cirkel op jezelf toe kunt passen:

1. Wat beloof je dat niemand anders in jouw vakgebied kan beloven?
2. Wat lever je dat niemand anders kan leveren?
3. Wat geloof je dat alleen jij gelooft?

Veel plezier bij het toepassen van de gouden cirkel in jouw sollicitaties, jouw werk of jouw bedrijfsvoering!

Klik hier voor de TED-talk van Simon Sinek

Geschreven door Dorit Roest