Bonussen en provisie motiverend? Of werkt dit juist averechts?

Vraag een salesmanager naar zijn mening over beloningen en dan krijg je vrijwel zeker het volgende antwoord: met beloningen bevorderen wij het presteren van onze sales professionals.

Fictie of waarheid?

In de zakenwereld hoor je vaak; ‘wie wil dat mensen beter presteren, moet ze hoger belonen’. Gedragswetenschappers die zich verdiepen in het fenomeen ‘motivatie’, hebben echter het tegenovergestelde aangetoond.

Sales professionals raken te gefocust op hun doel en stoppen met nadenken. Vrijwel alle opgelegde doelstellingen zijn kwantitatief, op prestaties gericht en er is te weinig aandacht voor methoden en technieken. Voor experimenteren en bijleren is weinig ruimte.

Wat is dan de drijvende kracht achter onze motivatie?
Waarom kiezen mensen voor het sales vak? Voor de grote stapels geld? Wij spreken dagelijks met sales professionals op vertrouwelijke basis en daaruit weten wij dat zaken als vrijheid, de competitie, zelfontplooiing, het spel, winnen, inhoudelijk adviseren en de kick van het scoren allemaal zaken zijn die worden benoemd bij de echte motivatie van sales professionals. De financiële vergoeding is van belang voor het ego, maar niet voor de drijvende kracht achter onze motivatie.

Hoe verbeter je dan de prestaties?
Werk aan die intrinsieke motivatie van uw sales professionals. Daarin zijn drie factoren belangrijk:

  1. Autonomie;
  2. Het gevoel ergens goed in te zijn;
  3. Het idee dat je vooruitgang boekt;

Het is de taak van de manager om voor zijn sales professionals de omstandigheden te creëren waarin ze kunnen uitblinken. Sales professionals zijn gewone mensen – ze reageren positief op complimentjes, constructief advies en aandacht.

De aandacht van onze Q-logic sales recruiters
Bovenstaande factoren sluiten goed aan op het gedachtegoed van Q-Logic. Wij besteden veel aandacht aan de intrinsieke motivatie, begeleiding en talentmanagement, waardoor Sales professionals beter op hun plek zitten, gelukkiger zijn en daardoor beter performen.

Als je meer wilt weten, neem dan contact op met een van onze professionals van de Sales Discipline; Peter, Josje, Hannah, Nynke of Kim.