Teamopstelling

Organisatie opstellingen:

Onverklaarbare tegenvallende resultaten, hoog ziekteverzuim, ontevreden medewerkers, hoog personeelsverloop, moeizame wervingstrajecten die niet slagen en eilandjescultuur?

Een organisatieopstelling geeft inzicht. Binnen een kort tijdsbestek wordt zichtbaar welke dynamieken en patronen onbewust van invloed zijn op uw medewerkers, processen en resultaten. De combinatie van inzicht en ondervinden wat er speelt zorgt voor een nieuw perspectief en een aantal mogelijke oplossingsrichtingen. 

Organisatie opstellingen zijn inzetbaar als vertrekpunt voor teamontwikkeling, organisatieverandering, strategie- en beleidsvraagstukken of als onderdeel van een training of workshop.

    Meer informatie?    Versturen