Big Fifty

Fase: (pre)selectie, ontwikkeling, functioneren en beoordelen.

Doel: omzetten van persoonlijkheidsprofiel naar competenties. Inzicht verkrijgen in de mate waarin de medewerker deze competenties verder kan ontwikkelen.

Hoe het werkt

Big Fifty is een persoonlijkheidstest. Uit psychologisch onderzoek zijn vijf thema’s naar voren gekomen (de Big Five) waarmee iemands persoonlijkheid kan worden beschreven. De test geeft de scores van de kandidaat aan op de belangrijkste persoonlijkheidsfactoren voor gedrag in werksituaties: neuroticisme, extraversie, openheid, aanpassen en consciëntieusheid. Het persoonlijkheidsprofiel van jouw medewerker wordt vervolgens vertaald naar competenties. Een competentie beschrijft een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag die belangrijk zijn om op een bepaald gebied resultaten te behalen. Per competentie geeft de test een indicatie van de mate waarin de medewerker deze competentie kan ontwikkelen. 

Afnametijd: +/- 20 minuten.

Vorm: 150 vragen, vertaald naar 25 factoren met doorvertaling naar 50 competenties.

Feedback: een concrete, makkelijk te interpreteren rapportage. Het ideale vertrekpunt voor selectie, ontwikkeling en verbetering van prestaties.

Meer weten over dit assessment? Neem dan contact met ons op.

    Meer informatie?    Versturen