ORGANISATIE ADVIES

De wereld verandert snel. Momenteel sneller dan ooit. Digitalisering, mondialisering en de nodige maatschappelijke vraagstukken hebben impact en direct of indirect invloed op bedrijfsprocessen en strategische keuzes van organisaties. Dit vraagt om wendbaarheid en aanpassingsvermogen in keuzes en de manier van werken.

De keuze voor verandering van cultuur, structuur en manier van werken is op zich logisch, maar tegelijkertijd niet altijd een makkelijke stap. Een verandering, die moet leiden tot verbetering, vergt voor management en medewerkers meestal een andere manier van denken en met elkaar omgaan (cultuur).

Hoe begeleid en beweeg je de mensen in en naar deze verandering? En kan iedereen hier wel in mee? Q-Logic Consultancy helpt organisaties met dit soort vraagstukken. Met het vaststellen van de juiste competenties, die nodig zijn en/of een herijking van afdelingen en de medewerkers middels o.a. matching en selectie, helpen wij organisaties om deze veranderingen effectief te kunnen doorvoeren.

Zit u met uw organisatie op een punt, dat u een verandering wilt doorvoeren, maar twijfelt u over de insteek of de te maken keuzes? Neem dan contact met ons op om eens vrijblijvend te sparren over de vragen en keuzes, die u op dit vlak bezighouden.

“Hoe meer je van jezelf weet, hoe gerichter je kunt ontwikkelen en alles uit je carrière kunt halen.”

Blijf op de hoogte!

Volg ons via onze social media kanalen en meld je aan voor onze nieuwsbrief.