Teamanalyse

Fase: (team)ontwikkeling

Doel: inzicht verkrijgen in welke thema’s binnen het team (extra) aandacht nodig hebben.

Hoe het werkt

De stellingen van dit assessment zijn gebaseerd op de sociotechniek: een bedrijfskundige stroming, gericht op het verbeteren van het functioneren van mens en organisatie. Gemeten worden:

Kwaliteit van werk: medewerkersbetrokkenheid als gevolg van een zinvolle taakinhoud met invloed op de organisatie van het werk, overlegmogelijkheden en leer- en ontplooiingsmogelijkheden en creativiteit. 

Kwaliteit van arbeidsrelatie: de manier waarop interne partijen met elkaar samenwerken. 

Kwaliteit van organisatie: het vermogen van de organisatie om op een productieve wijze te voldoen aan markteisen.

Alle deelnemersantwoorden worden verwerkt in een totaaloverzicht. Dit leidt tot een teamprofilering in een van de volgende categorieën: disfunctioneel, koel/effectief, gezellig of functioneel.

Afnametijd: maximaal 10 minuten.

Vorm: 70 stellingen te beantwoorden op een 5-puntschaal.

Feedback: rapportage per team, waarin antwoorden van iedere deelnemer overzichtelijk worden weergegeven.

Extra: teamprofiel op basis van taak- en sociale reflectie.

    Meer informatie?    Versturen