Arnold Vanderlyde

Arnold Vanderlyde

Voor ondernemingen is het bij tijd en wijlen zeer nuttig de organisatie een nieuwe stimulans te geven. Arnold laat door zijn presentaties een frisse wind waaien en reikt eye-openers aan. Arnold ontwikkelde workshop Fighting for Success. Deze managementtraining is helemaal toespitst op de behoefte van de opdrachtgever. Door middel van heldere cases schetst Arnold met zijn team probleemstellingen waar deelnemers vervolgens oplossingen voor zoeken. Fighting for Success! is inmiddels zeer succesvol gebleken.

Thema’s zijn;
vitaliteit, ondernemerschap, communicatie, doelen stellen en motivatie.

    Meer informatie?    Versturen